zjunshen(at)gmail.com

Index     Timeline

Světlo Světlin  2015

 

Solo exhibition, 16.11.2015 – 22.12.2016, Atelier Josefa Sudka, Prague

 

Mateřský jazyk silně ovlivňuje, jak v životě uvažujeme o světě. Fotograf Zhou Junsheng se narodil v Pekingu a je mluvčím čínštiny využívající k zápisu písmo, které je systémem ikonických znaků reprezentujících slova. Na čínské znaky lze nahlížet i z filozofického hlediska jako na písmo, které nezapisuje jednotky jazyka, ale odkazuje přímo na věci a myšlenky. Zhou uvažuje o fotografii na základě tohoto principu, který je blízký sémiotice a k problematice tohoto média přistupuje ryze lingvisticky. Jeho interpretace fotografie začíná dešifrováním samotných čínských znaků označujících v čínštině význam „fotografie“ a skrývajících v sobě princip samotného procesu fotografování. Na základě rozboru znaků využívaných v čínském jazyce jako reprezentantů fotografie se Zhou dostává ke komponentům slova i k jádru samotného procesu. Znaky osvětlující význam fotografie samy o sobě popisují stín, světlo a odraz. Ne náhodou čínské znaky označující „fotografii“ obsahují složku slunce. Slunce, které je ve většině kultur chápáno jako archetypální božský symbol, prapočátek a zdroj života, se tak i pro Zhoua stává primárním středem zájmu. Snahy o zachycení slunce, jehož skutečná podoba je pro lidské oko neviditelná, se objevily v samých počátcích vynálezu fotografie. Heliografie ve spojení s camerou obscurou se stala nejstarší fotografickou technikou a v druhé půlce 19. století se lapači světla náruživě snažili o věděcké zachycení portrétu slunce fotografií.

 

Zhouova instalace v ateliéru Josefa Sudka odkazuje k těmto raným experimentům s fotografií a hledání jejích hranic. Zároveň si pohrává s faktem, že světlina se doslova stává otevřeným polem, které nadále udržuje světlo, i když je ve skutečnosti prázdná. Tak jako čínština zapisuje svými znaky ideje, tak Zhou Junsheng zachycuje světlem svoje chápání fotografie. Nevytváří nové interpretace, pouze vykládá a osvětluje to, co v jeho jazykovém systému existuje od pradávna.

 

- Emma Pecháčková, 2015

 

Inculuded works:

The Turn Viewbox  2015

Classroom: An Illustration for Benjamin's Theses on the Philosophy of History IX(Three Types of Presenting Absentee I)  2010

Sudek 4176(Three Types of Presenting Absentee II)  2015

A Found Miss.(Three Types of Presenting Absentee III)  2015

Unterweges zum Bei Shan  2014

Book of Xiang I: Photos from Athens  2015

Book of Xiang II: Phases of Sun  2015

Working Table  2015

Text in darkroom  2015

Světlo Světlin: Light installtion in Sudek's Darkroom  2015